Giải NH Anh áp dụng luật công bằng tài chính

image-346.jpg

Giải NH Anh áp dụng luật công bằng tài chính
BTC giải NH Anh cho biết các đội bóng sẽ bị trừ 1 điểm nếu họ vi phạm việc kiểm soát chi tiêu mới.
Theo đó, mỗi đội bóng sẽ không được bao tiêu khoản tiền hơn 105 triệu bảng trong…

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: