Cầu thủ Việt cầm đồ chờ thưởng Tết

Cầu thủ Việt cầm đồ chờ thưởng Tết
Theo hợp đồng ký hờ trong 3 tháng qua thì các cầu thủ đang là "chủ nợ" của CLB K. Kiên Giang, nhưng đồng thời, họ cũng là "con nợ" của các hàng quán bên ngoài SVĐ. Các tiệm…

Advertisements

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: