Super Junior có xứng đáng là ‘vua làn sóng hallyu’?

Super Junior có xứng đáng là ‘vua làn sóng hallyu’?
2012 là năm của nhóm nhạc này chứng minh được "âm nhạc không có ranh giới" khi thống trị từ doanh số bán album, tham gia nhiều phim, thậm chí là mở rộng hoạt động kinh…

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: