Cảm hứng thời trang vintage với ‘Hồi ức’

Cảm hứng thời trang vintage với ‘Hồi ức’
Sẽ ngọt ngào biết bao nếu xuân này ta có đôi. Dựa trên cảm hứng về sự chờ đợi và tưởng nhớ, bộ ảnh mang phong cách thời trang vintage sẽ làm không gian xuân thêm…

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: