2NE1: ‘Chúng tôi bị copy rất nhiều’

2NE1: ‘Chúng tôi bị copy rất nhiều’
Cô nàng trưởng nhóm CL cho rằng phong cách của 2NE1 bị "nhái" rất nhiều khi trả lời phỏng vấn trên tạp chí Mỹ Complex.

2NE1 trên tạp chí Complex số mới.

Mới chỉ "ngấp…

Advertisements

Tags: , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: