Phim 19+ của Hàn Quốc bị cấm chiếu tại Việt Nam

Phim 19+ của Hàn Quốc bị cấm chiếu tại Việt Nam
– “Whatcha Wearing?”, bộ phim với sự tham gia diễn xuất của ngôi sao "Sắc đẹp ngàn cân" Kim A-joong không được cấp phép phát hành.

Theo kế hoạch, Whatcha Wearing? sẽ ra rạp…

Advertisements

Tags: , , , , , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: