Những tiết lộ thú vị về 2 ‘hòn ngọc’ của chàng

Những tiết lộ thú vị về 2 ‘hòn ngọc’ của chàng
Kích cỡ tinh hoàn có thể tăng 50% trong quá trình “hành sự”, vị trí của tinh hoàn còn báo hiệu thời điểm đàn ông sắp “lên đỉnh”.
1. Chúng không phải một cặp song…

Advertisements

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: